คุณอยากให้เทศบาลตำบลบ้านมุง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 36 )
10.91%
น้ำประปา ( 30 )
9.09%
ถนน หนทาง ( 110 )
33.33%
การสื่อสาร ( 18 )
5.45%
การให้บริการ ( 136 )
41.21%