หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


 
มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 8 หมู่บ้าน ไม่ครบทุกหลังคาเรือน คิดเป็นอัตรา 97 เปอร์เซ็นต์
 


 

ประปาหอถังสูง จำนวน 16 แห่ง
 


 
ด้านการพาณิชยกรรมและบริการ

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 19 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 93 แห่ง
การอุตสาหกรรม

โรงโม่หิน จำนวน 1 แห่ง