หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 


 
มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 8 หมู่บ้าน ไม่ครบทุกหลังคาเรือน คิดเป็นอัตรา 97 เปอร์เซ็นต์
 


 

ประปาหอถังสูง จำนวน 16 แห่ง
 


 
ด้านการพาณิชยกรรมและบริการ

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 19 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 93 แห่ง
การอุตสาหกรรม

โรงโม่หิน จำนวน 1 แห่ง
 


 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น 800 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่น 130 คน

กองทุนเพื่อความ          
  มั่นคงแห่งชาติ จำนวน 1 รุ่น 100 คน

ราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า จำนวน 1 รุ่น 100 คน

อปพร. จำนวน 4 รุ่น 320 คน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ค. 2552