หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 


นายวริศ วานิชพิพัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านมุง


-ว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านมุง
 
 


นางธัญวรัตม์ โสภาวัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสัญญา ต่อยนึ่ง
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


นายพชร ทองมีมาก
ลูกจ้างประจำ (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางบุญยืน ซ้อนพุฒ
ลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร)


นางสาวเตือนใจ แสงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ