หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบตำรวจตรีประวิต ยศปัญญา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านมุง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางธัญวรัตม์ โสภาวัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางวีณา แจ่มสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอภิสิทธิ์ อยู่ทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง


สิบตำรวจตรีประวิต ยศปัญญา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านมุง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา