หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


- ว่าง -
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านมุง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวจินตนา วงศ์เขื่อน
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านมุง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายโยธิน จวงไธสง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านมุง
โทร : 091-0319257


นางธัญวรัตม์ โสภาวัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางวีณา แจ่มสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอภิสิทธิ์ อยู่ทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง