หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 


 
เป็นสังคมชนบทมีวัฒนธรรมด้านความเชื่อที่ยังนับถือผี เชื่อโชคราง มีสำเนียงภาษาเป็นภาษาพื้นเมือง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและยังคงมีการละเล่นพื้นบ้านที่ยังคงอนุรักษ์และนิยมเล่นใน วันสงกรานต์ เช่น การเล่นนางด้ง หัวควายดอก แห่นางแมวในช่วงฤดูแล้งเพื่อให้ฝนตก
 
 

ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 13 แห่ง
ได้แก่      
 
วัดบ้านมุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
สำนักสงฆ์ถ้ำเมืองขิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
สำนักสงฆ์ป่ามะม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดใหม่ประชาร่วมใจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดพรหมสุทธิวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดบ้านใหม่สามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
วัดลำภาศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
วัดอัมรินทร์คูหา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
วัดห้วยบ่อทองเจริญธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
สำนักสงฆ์ศิริกาญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
วัดหัวเขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
วัดเนินสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
วัดทุ่งพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
 
โรงเรียนวัดบ้านมุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนบ้านลำภาศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านมุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านลำภาศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (บ้านมุง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (บ้านใหม่สามัคคี) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (บ้านลำภาศ) ตั้งอ