หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


 

ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 38 สาย

ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน จำนวน 17 สาย
 


แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 15 สาย

บึง, หนองและอื่นๆ จำนวน 20 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 6 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 394 แห่ง