หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 

เทศบัญญัติ
 

 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลบ้านมุง  
 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านมุง ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านมุง โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านมุง หรือขอดูข้อมูลได้ที่กำนันตำบลบ้านมุง,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และสมาชิกสภาเทสบาลตำบลบ้านมุงทุกท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2562 เวลา 10.49 น. โดย คุณ จันทราทิตย์ สุรวัฒน์ปัญญา

ผู้เข้าชม 146 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
......................
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10