หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 

 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านมุง (ภูผามหาลัย) รุ่นที่ 4 พ.ศ.2564  
 

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านมุง (ภูผามหาลัย) รุ่นที่ 4 พ.ศ.2563
ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมตรวจมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมคือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน
มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรตำบลบ้านมุง ให้สามารถจัดบริการสาธารณะ
    ด้านการดู้แลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมลพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุได้อย่างมี
   ประสิทธิภาพ
3. เพื่องเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจและพัฒนาสุขภาพชีวิต
    ของผู้สูงอายุ
4.เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า
   มีศักดิ์ศรี
5. เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางภูมปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์ ยอมรับสู่ชุมชน
6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 09.46 น. โดย คุณเพลินพิศ แก้วแดง

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/40

ลำดับภาพที่ 2/40

ลำดับภาพที่ 3/40

ลำดับภาพที่ 4/40

ลำดับภาพที่ 5/40

ลำดับภาพที่ 6/40

ลำดับภาพที่ 7/40

ลำดับภาพที่ 8/40

ลำดับภาพที่ 9/40

ลำดับภาพที่ 10/40

ลำดับภาพที่ 11/40

ลำดับภาพที่ 12/40

ลำดับภาพที่ 13/40

ลำดับภาพที่ 14/40

ลำดับภาพที่ 15/40

ลำดับภาพที่ 16/40

ลำดับภาพที่ 17/40

ลำดับภาพที่ 18/40

ลำดับภาพที่ 19/40

ลำดับภาพที่ 20/40

ลำดับภาพที่ 21/40

ลำดับภาพที่ 22/40

ลำดับภาพที่ 23/40

ลำดับภาพที่ 24/40

ลำดับภาพที่ 25/40

ลำดับภาพที่ 26/40

ลำดับภาพที่ 27/40

ลำดับภาพที่ 28/40

ลำดับภาพที่ 29/40

ลำดับภาพที่ 30/40

ลำดับภาพที่ 31/40

ลำดับภาพที่ 32/40

ลำดับภาพที่ 33/40

ลำดับภาพที่ 34/40

ลำดับภาพที่ 35/40

ลำดับภาพที่ 36/40

ลำดับภาพที่ 37/40

ลำดับภาพที่ 38/40

ลำดับภาพที่ 39/40

ลำดับภาพที่ 40/40
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
......................
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10