หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 

 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านมุง (ภูผามหาลัย) รุ่นที่ 4 พ.ศ.2564  
 

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านมุง (ภูผามหาลัย) รุ่นที่ 4 พ.ศ.2563
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมพบปะพูดคุยและซ้อมรำ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมคือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 46 คน
มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรตำบลบ้านมุง ให้สามารถจัดบริการสาธารณะ
    ด้านการดู้แลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมลพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุได้อย่างมี
   ประสิทธิภาพ
3. เพื่องเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจและพัฒนาสุขภาพชีวิต
    ของผู้สูงอายุ
4.เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า
   มีศักดิ์ศรี
5. เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางภูมปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์ ยอมรับสู่ชุมชน
6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 15.34 น. โดย คุณเพลินพิศ แก้วแดง

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/24

ลำดับภาพที่ 2/24

ลำดับภาพที่ 3/24

ลำดับภาพที่ 4/24

ลำดับภาพที่ 5/24

ลำดับภาพที่ 6/24

ลำดับภาพที่ 7/24

ลำดับภาพที่ 8/24

ลำดับภาพที่ 9/24

ลำดับภาพที่ 10/24

ลำดับภาพที่ 11/24

ลำดับภาพที่ 12/24

ลำดับภาพที่ 13/24

ลำดับภาพที่ 14/24

ลำดับภาพที่ 15/24

ลำดับภาพที่ 16/24

ลำดับภาพที่ 17/24

ลำดับภาพที่ 18/24

ลำดับภาพที่ 19/24

ลำดับภาพที่ 20/24

ลำดับภาพที่ 21/24

ลำดับภาพที่ 22/24

ลำดับภาพที่ 23/24

ลำดับภาพที่ 24/24
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
......................
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10