หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลบ้านมุง ประจำปีงบ 2564  
 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านมุง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลบ้านมุง ประจำปีงบ 2564 ในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง วันที่ 22-23 ธันวาคม ณ จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ -คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ตำบลบ้านมุง - ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.),ผู้นำท้องที่, จนท. รพสต. และ จนท. ผู้เกี่ยวข้อง
-คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเทศบาลตำบลบ้านมุง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้แกนนำชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสอบรมเพิ่มพูนทักษะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ     อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.เพื่อให้แกนนำชมรมผู้สูงอายุ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์กรผู้สูงอายุ ได้ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
3.เพื่อให้แกนนำชมรมผู้สูงอายุ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์กรผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ ให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น และสภาพชุมชน
4.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ  ในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และคนในชุมชนได้ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
5.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ และด้านการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้
6.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กร ผู้สูงอายุ ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรผู้สูงอายุอย่างยั้งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 11.09 น. โดย คุณเพลินพิศ แก้วแดง

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/104

ลำดับภาพที่ 2/104

ลำดับภาพที่ 3/104

ลำดับภาพที่ 4/104

ลำดับภาพที่ 5/104

ลำดับภาพที่ 6/104

ลำดับภาพที่ 7/104

ลำดับภาพที่ 8/104

ลำดับภาพที่ 9/104

ลำดับภาพที่ 10/104

ลำดับภาพที่ 11/104

ลำดับภาพที่ 12/104

ลำดับภาพที่ 13/104

ลำดับภาพที่ 14/104

ลำดับภาพที่ 15/104

ลำดับภาพที่ 16/104

ลำดับภาพที่ 17/104

ลำดับภาพที่ 18/104

ลำดับภาพที่ 19/104

ลำดับภาพที่ 20/104

ลำดับภาพที่ 21/104

ลำดับภาพที่ 22/104

ลำดับภาพที่ 23/104

ลำดับภาพที่ 24/104

ลำดับภาพที่ 25/104

ลำดับภาพที่ 26/104

ลำดับภาพที่ 27/104

ลำดับภาพที่ 28/104

ลำดับภาพที่ 29/104

ลำดับภาพที่ 30/104

ลำดับภาพที่ 31/104

ลำดับภาพที่ 32/104

ลำดับภาพที่ 33/104

ลำดับภาพที่ 34/104

ลำดับภาพที่ 35/104

ลำดับภาพที่ 36/104

ลำดับภาพที่ 37/104

ลำดับภาพที่ 38/104

ลำดับภาพที่ 39/104

ลำดับภาพที่ 40/104

ลำดับภาพที่ 41/104

ลำดับภาพที่ 42/104

ลำดับภาพที่ 43/104

ลำดับภาพที่ 44/104

ลำดับภาพที่ 45/104

ลำดับภาพที่ 46/104

ลำดับภาพที่ 47/104

ลำดับภาพที่ 48/104

ลำดับภาพที่ 49/104

ลำดับภาพที่ 50/104

ลำดับภาพที่ 51/104

ลำดับภาพที่ 52/104

ลำดับภาพที่ 53/104

ลำดับภาพที่ 54/104

ลำดับภาพที่ 55/104

ลำดับภาพที่ 56/104

ลำดับภาพที่ 57/104

ลำดับภาพที่ 58/104

ลำดับภาพที่ 59/104

ลำดับภาพที่ 60/104

ลำดับภาพที่ 61/104

ลำดับภาพที่ 62/104

ลำดับภาพที่ 63/104

ลำดับภาพที่ 64/104

ลำดับภาพที่ 65/104

ลำดับภาพที่ 66/104

ลำดับภาพที่ 67/104

ลำดับภาพที่ 68/104

ลำดับภาพที่ 69/104

ลำดับภาพที่ 70/104

ลำดับภาพที่ 71/104

ลำดับภาพที่ 72/104

ลำดับภาพที่ 73/104

ลำดับภาพที่ 74/104

ลำดับภาพที่ 75/104

ลำดับภาพที่ 76/104

ลำดับภาพที่ 77/104

ลำดับภาพที่ 78/104

ลำดับภาพที่ 79/104

ลำดับภาพที่ 80/104

ลำดับภาพที่ 81/104

ลำดับภาพที่ 82/104

ลำดับภาพที่ 83/104

ลำดับภาพที่ 84/104

ลำดับภาพที่ 85/104

ลำดับภาพที่ 86/104

ลำดับภาพที่ 87/104

ลำดับภาพที่ 88/104

ลำดับภาพที่ 89/104

ลำดับภาพที่ 90/104

ลำดับภาพที่ 91/104

ลำดับภาพที่ 92/104

ลำดับภาพที่ 93/104

ลำดับภาพที่ 94/104

ลำดับภาพที่ 95/104

ลำดับภาพที่ 96/104

ลำดับภาพที่ 97/104

ลำดับภาพที่ 98/104

ลำดับภาพที่ 99/104

ลำดับภาพที่ 100/104

ลำดับภาพที่ 101/104

ลำดับภาพที่ 102/104

ลำดับภาพที่ 103/104

ลำดับภาพที่ 104/104
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
......................
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10