หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 

 
โครงการค่ายครอบครัว ชมผา พาเที่ยวธรรมชาติ พ.ศ 2563  
 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านมุงร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและถาบันครอบครัว
ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายครอบครัว ชมผา พาเที่ยวธรรมชาติ พ.ศ. 2563
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ตำบลเนินมะปราง อำเนินมะปราง จังวัดพิษณุโลก ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว  
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทำกิจกรรม walk rally กลุ่มเป้าหมายคือ ครอบครัวในตำบลบ้านมุง จำนวน 52 ครอบครัว รวม 150 คน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในครอบครัว ให้ความรักและการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
2.เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของครอบครัว
3.เพื่อให้ครอบครัวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 11.34 น. โดย คุณเพลินพิศ แก้วแดง

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/202

ลำดับภาพที่ 2/202

ลำดับภาพที่ 3/202

ลำดับภาพที่ 4/202

ลำดับภาพที่ 5/202

ลำดับภาพที่ 6/202

ลำดับภาพที่ 7/202

ลำดับภาพที่ 8/202

ลำดับภาพที่ 9/202

ลำดับภาพที่ 10/202

ลำดับภาพที่ 11/202

ลำดับภาพที่ 12/202

ลำดับภาพที่ 13/202

ลำดับภาพที่ 14/202

ลำดับภาพที่ 15/202

ลำดับภาพที่ 16/202

ลำดับภาพที่ 17/202

ลำดับภาพที่ 18/202

ลำดับภาพที่ 19/202

ลำดับภาพที่ 20/202

ลำดับภาพที่ 21/202

ลำดับภาพที่ 22/202

ลำดับภาพที่ 23/202

ลำดับภาพที่ 24/202

ลำดับภาพที่ 25/202

ลำดับภาพที่ 26/202

ลำดับภาพที่ 27/202

ลำดับภาพที่ 28/202

ลำดับภาพที่ 29/202

ลำดับภาพที่ 30/202

ลำดับภาพที่ 31/202

ลำดับภาพที่ 32/202

ลำดับภาพที่ 33/202

ลำดับภาพที่ 34/202

ลำดับภาพที่ 35/202

ลำดับภาพที่ 36/202

ลำดับภาพที่ 37/202

ลำดับภาพที่ 38/202

ลำดับภาพที่ 39/202

ลำดับภาพที่ 40/202

ลำดับภาพที่ 41/202

ลำดับภาพที่ 42/202

ลำดับภาพที่ 43/202

ลำดับภาพที่ 44/202

ลำดับภาพที่ 45/202

ลำดับภาพที่ 46/202

ลำดับภาพที่ 47/202

ลำดับภาพที่ 48/202

ลำดับภาพที่ 49/202

ลำดับภาพที่ 50/202

ลำดับภาพที่ 51/202

ลำดับภาพที่ 52/202

ลำดับภาพที่ 53/202

ลำดับภาพที่ 54/202

ลำดับภาพที่ 55/202

ลำดับภาพที่ 56/202

ลำดับภาพที่ 57/202

ลำดับภาพที่ 58/202

ลำดับภาพที่ 59/202

ลำดับภาพที่ 60/202

ลำดับภาพที่ 61/202

ลำดับภาพที่ 62/202

ลำดับภาพที่ 63/202

ลำดับภาพที่ 64/202

ลำดับภาพที่ 65/202

ลำดับภาพที่ 66/202

ลำดับภาพที่ 67/202

ลำดับภาพที่ 68/202

ลำดับภาพที่ 69/202

ลำดับภาพที่ 70/202

ลำดับภาพที่ 71/202

ลำดับภาพที่ 72/202

ลำดับภาพที่ 73/202

ลำดับภาพที่ 74/202

ลำดับภาพที่ 75/202

ลำดับภาพที่ 76/202

ลำดับภาพที่ 77/202

ลำดับภาพที่ 78/202

ลำดับภาพที่ 79/202

ลำดับภาพที่ 80/202

ลำดับภาพที่ 81/202

ลำดับภาพที่ 82/202

ลำดับภาพที่ 83/202

ลำดับภาพที่ 84/202

ลำดับภาพที่ 85/202

ลำดับภาพที่ 86/202

ลำดับภาพที่ 87/202

ลำดับภาพที่ 88/202

ลำดับภาพที่ 89/202

ลำดับภาพที่ 90/202

ลำดับภาพที่ 91/202

ลำดับภาพที่ 92/202

ลำดับภาพที่ 93/202

ลำดับภาพที่ 94/202

ลำดับภาพที่ 95/202

ลำดับภาพที่ 96/202

ลำดับภาพที่ 97/202

ลำดับภาพที่ 98/202

ลำดับภาพที่ 99/202

ลำดับภาพที่ 100/202

ลำดับภาพที่ 101/202

ลำดับภาพที่ 102/202

ลำดับภาพที่ 103/202

ลำดับภาพที่ 104/202

ลำดับภาพที่ 105/202

ลำดับภาพที่ 106/202

ลำดับภาพที่ 107/202

ลำดับภาพที่ 108/202

ลำดับภาพที่ 109/202

ลำดับภาพที่ 110/202

ลำดับภาพที่ 111/202

ลำดับภาพที่ 112/202

ลำดับภาพที่ 113/202

ลำดับภาพที่ 114/202

ลำดับภาพที่ 115/202

ลำดับภาพที่ 116/202

ลำดับภาพที่ 117/202

ลำดับภาพที่ 118/202

ลำดับภาพที่ 119/202

ลำดับภาพที่ 120/202

ลำดับภาพที่ 121/202

ลำดับภาพที่ 122/202

ลำดับภาพที่ 123/202

ลำดับภาพที่ 124/202

ลำดับภาพที่ 125/202

ลำดับภาพที่ 126/202

ลำดับภาพที่ 127/202

ลำดับภาพที่ 128/202

ลำดับภาพที่ 129/202

ลำดับภาพที่ 130/202

ลำดับภาพที่ 131/202

ลำดับภาพที่ 132/202

ลำดับภาพที่ 133/202

ลำดับภาพที่ 134/202

ลำดับภาพที่ 135/202

ลำดับภาพที่ 136/202

ลำดับภาพที่ 137/202

ลำดับภาพที่ 138/202

ลำดับภาพที่ 139/202

ลำดับภาพที่ 140/202

ลำดับภาพที่ 141/202

ลำดับภาพที่ 142/202

ลำดับภาพที่ 143/202

ลำดับภาพที่ 144/202

ลำดับภาพที่ 145/202

ลำดับภาพที่ 146/202

ลำดับภาพที่ 147/202

ลำดับภาพที่ 148/202

ลำดับภาพที่ 149/202

ลำดับภาพที่ 150/202

ลำดับภาพที่ 151/202

ลำดับภาพที่ 152/202

ลำดับภาพที่ 153/202

ลำดับภาพที่ 154/202

ลำดับภาพที่ 155/202

ลำดับภาพที่ 156/202

ลำดับภาพที่ 157/202

ลำดับภาพที่ 158/202

ลำดับภาพที่ 159/202

ลำดับภาพที่ 160/202

ลำดับภาพที่ 161/202

ลำดับภาพที่ 162/202

ลำดับภาพที่ 163/202

ลำดับภาพที่ 164/202

ลำดับภาพที่ 165/202

ลำดับภาพที่ 166/202

ลำดับภาพที่ 167/202

ลำดับภาพที่ 168/202

ลำดับภาพที่ 169/202

ลำดับภาพที่ 170/202

ลำดับภาพที่ 171/202

ลำดับภาพที่ 172/202

ลำดับภาพที่ 173/202

ลำดับภาพที่ 174/202

ลำดับภาพที่ 175/202

ลำดับภาพที่ 176/202

ลำดับภาพที่ 177/202

ลำดับภาพที่ 178/202

ลำดับภาพที่ 179/202

ลำดับภาพที่ 180/202

ลำดับภาพที่ 181/202

ลำดับภาพที่ 182/202

ลำดับภาพที่ 183/202

ลำดับภาพที่ 184/202

ลำดับภาพที่ 185/202

ลำดับภาพที่ 186/202

ลำดับภาพที่ 187/202

ลำดับภาพที่ 188/202

ลำดับภาพที่ 189/202

ลำดับภาพที่ 190/202

ลำดับภาพที่ 191/202

ลำดับภาพที่ 192/202

ลำดับภาพที่ 193/202

ลำดับภาพที่ 194/202

ลำดับภาพที่ 195/202

ลำดับภาพที่ 196/202

ลำดับภาพที่ 197/202

ลำดับภาพที่ 198/202

ลำดับภาพที่ 199/202

ลำดับภาพที่ 200/202

ลำดับภาพที่ 201/202

ลำดับภาพที่ 202/202
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
......................
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10