หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 

 
ขอเชิญร่วมบริจาค หนังสือ นิตยาสาร วารสาร สื่อการศึกษาเก่า (สภาพดี) ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อสมทบกิจกรรม “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น บ้านรักการอ่าน” Local Book Corner : We love to read  
 

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการคัดเลือกสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน /ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง โดยพิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการบริจาคหนังสือ จัดหาหนังสือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทศบาลตำบลบ้านมุง มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น มีพฤติกรรมรักการอ่านและเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน
……เทศบาลตำบลบ้านมุง ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ นิตยสาร วารสาร สื่อการศึกษาเก่า (สภาพดี) ที่ไม่ใช้แล้วเพื่อสมทบกิจกรรม “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น บ้านรักการอ่าน” Local Book Corner : We love to read เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีพฤติกรรมรักการอ่านรวมถึงสร้างโอกาสเข้าถึงหนังสือของประชาชนเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ติดต่อบริจาคหนังสือ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านมุง  หมายเลขโทรศัพท์ 055-992948  ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาล  www..banmung.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 13.33 น. โดย คุณจิราวรรณ ฤดี

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
083-624-5958
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10