หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านมุง  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านมุง  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562  เทศบาลตำบลบ้านมุง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ในตำแหน่ง  คนงาน  (พนักงานดับเพลิง)  จำนวน  1  อัตรา, คนงาน  (งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม)  จำนวน  1  อัตรา, คนงาน  จำนวน  1  อัตรา  และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  1  อัตรา  โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  18-27  กุมภาพันธ์  2562   นั้น
บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครรวมทั้งสิ้น  5  คน  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ  ดังเอกสารแนบท้ายนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 13.31 น. โดย คุณ สัญญา ต่อยนึ่ง

ผู้เข้าชม 116 ท่าน