หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562  
 

ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง  ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2562  ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านมุง  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง  ประธานสภาฯ  ขอเชิญประชาชนทุกท่าน  เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2562  เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง  ทั้งนี้  ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมแต่งกายชุดสุภาพ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 09.47 น. โดย คุณ จีรพัฒน์ จันทรา

ผู้เข้าชม 155 ท่าน