หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลบ้านมุง ได้ดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ มีคุณธรรม และเป็นคนดีของสังคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 15.44 น. โดย คุณ จีรพัฒน์ จันทรา

ผู้เข้าชม 238 ท่าน