หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ประชาชนท้องถิ่น อำเภอเนินมะปราง ครั้งที่ 17 \"บ้านมุงเกมส์\"  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลบ้านมุง ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ประชาชนท้องถิ่น อำเภอเนินมะปราง ครั้งที่ 17 \"บ้านมุงเกมส์\" เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านมุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หันมาออกกำลังกายให้มีสุขภาพพลามัยที่แข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่ดีระหว่างประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 13.38 น. โดย คุณ จีรพัฒน์ จันทรา

ผู้เข้าชม 269 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย