หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
นายสุจินต์ แสงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
 
นายอรรถพล ชมบุญ
รองประธานสภาฯ
นายวริศ วานิชพิพัฒน์
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายคำนวน หาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางรุ่งนภา ทัดช่อม่วง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสนิท มีบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสนั่น พุ่มพฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสมบูรณ์ ดวงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสุวัจน์ วิทยาสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประมวล กองยนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางปริชาติ มากะนัตย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายพรชัย แสงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสุจินต์ แสงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายอรรถพล ชมบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายอำนวย ผิวอะร่าม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2