หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกระบวนการทำงานเป็นทีม [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)