หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การบันทึกข้อมูลในระบบการติดตามข้อมูลปริมาณงานของท้องถิ่นอำเภอ พล.0023.1/ว.521 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 72 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นข้อมูลเสนอขอรับการจัดสรรวัคซีน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 520 ลว 13 ก.ย. 64 [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 173 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 519 ลว 10 ก.ย. 64 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 91 
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6337 ลว 10 ก.ย. 64 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 127 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6344 ลว. 10 ก.ย.64 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 119 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6336 ลว. 10 ก.ย.64 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 57 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1,865
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
โทร.055-992-948
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10