หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มถัง ๒๐ ลิตร จำนวน ๙๒ ถัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๖๐๑๕ พิษณุโลก จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ ซีซี ให้กับโรงเรียน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านมุง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข ๔๑๗-๖๓-๐๐๐๖) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2566 ]ซื้อน้ำดื่มถัง ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๓๓ ถัง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออุปโภคบริโภคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรองรับผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2566 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 12