หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ ซีซี ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านมุง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นยุง) จำนวน ๑๒ ขวด เพื่อใช้ฉีดพ่นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมายานพาหนะเพื่อไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างจริยธรรมและความสมานฉันท์ภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านมุง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านมุง จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขนาด ๓ ื ๙ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๓๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2566 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๖๐๑๕ พิษณุโลก จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2566 ]

   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 12