หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสนาม (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มถัง ๒๐ ลิตร จำนวน ๗๘ ถัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]ซื้อป้ายอะคริลิคติดห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดซื้อฟิล์มกรองแสงติดกระจกห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]ซื้อน้ำดื่มถัง ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๗ ถัง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออุปโภคบริโภคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรองรับผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมายานพาหนะเพื่อไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างจริยธรรมและความสมานฉันท์ภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2566 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 12