หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ระบบพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ระบบพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบ่อทอง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ระบบพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๒ บ้านมุงใต้ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ระบบพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๑ บ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กันยายน และ เดือน ตุลาคม (นมพาสเจอร์ไรส์,นมยูเอชที) ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ ซีซี ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านมุง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX รุ่น SC - 2022 จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๓๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 12