หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มถัง ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๒๗ ถัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการลดอันตรายบริเวณจุดเสี่ยง ถนนสายบ้านลำภาศ-บ้านหัวเขา หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างประเมินความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านมุง จำนวน ๔ งาน คือ ๑. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ๒. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ๓. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ๔. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ภายในเขตตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านมุงเหนือ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มถัง ๒๐ ลิตร จำนวน ๗๘ ถัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อน้ำดื่มถัง ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๓๒ ถัง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออุปโภคบริโภคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรองรับผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐ - ๖๓ - ๐๐๒๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ระบบพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งพระ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ระบบพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12