หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก OKI Laser 44574703) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]จ้างจ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์เครื่อข่ายจังหวัดพิษณุโลก (รายปี) ตั้งแต่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่เทียนโครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนคอมเย็น ตรวจเช็คน้ำยาแอร์ และเติมน้ำยาแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๖๐๑๕ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ้านมุงจำนวน ๕ ศูนย์ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านมุง จำนวน ๕ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินแนวเขตสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6