หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล โดยการปรับปรุงผิวจราจรโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Recycling) ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ. ๙-๐๐๐๑ สายบ้านลำภาศ - คลองหวายโป่ง บ้านหัวเขา เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล โดยการปรับปรุงผิวจราจรโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Recycling) ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ. ๙-๐๐๐๑ สายบ้านลำภาศ - คลองหวายโป่ง บ้านหัวเขา เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ. ๙-๐๐๐๒ สายบ้านใหม่สามัคคี - บ้านเนินสว่าง ช่วง กม. ๗+๗๙๐ - ๘+๘๗๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๙๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๓๗๒ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล โดยการปรับปรุงผิวจราจรโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Recycling) ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ. ๙-๐๐๐๑ สายบ้านลำภาศ - คลองหวายโป่ง บ้านหัวเขา เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ. ๙-๐๐๐๒ สายบ้านใหม่สามัคคี - บ้านเนินสว่าง ช่วง กม. ๗+๗๙๐ - ๘+๘๗๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๙๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๓๗๒ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX รุ่น SC -2022) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ Brother DCP-L3560CDW) กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) งานป้องกันฯ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยรุ่งเจริญ (บ้านนายช๊อด วงศ์อุปรี) หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่สามัคคี ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดสกัดจุดเตือนภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 23