หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 2 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
  โทรศัพท์ : 055-992-948
  โทรสาร : 055-992-949
  Website : www.banmung.go.th
  Email : aphisit@banmung.go.th
  

นายกเทศมนตรี โทร. 055-399317 ต่อ 102

รองนายกเทศมนตรี โทร. 055-399317 ต่อ 103

ปลัดเทศบาล โทร. 055-399317 ต่อ 104

สำนักปลัด โทร. 055-399317 ต่อ 105

กองคลัง โทร. 055-399317 ต่อ 106

กองช่าง โทร. 055-399317 ต่อ 107

กองการศึกษา โทร. 055-399317 ต่อ 108
 
   
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)