หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 


 
เทศบาลตำบลบ้านมุง เดิมเป็นสภาตำบล แล้วได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พุทธศักราช 2539 ต่อมายกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551
 


 
เทศบาลตำบลบ้านมุง มีที่ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเนินมะปราง ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 7 กิโลเมตร มีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 154,110 ไร่ หรือ 246 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตร 29,730 ไร่ พื้นที่ที่อยู่อาศัย 5,026 ไร่ พื้นที่ที่สามารถใช้ผลประโยชน์ได้ 34,756 ไร่ หรือประมาณ 72.25 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังยาง, ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ