HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย)  
 

   เทศบาลตำบลบ้านมุง  ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  (7 วันอันตราย)  ระหว่างวันที่  11 - 17  เมษายน 2556
   โดยดำเนินการตั้งด่าน  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน


     ด้วยความปรารถนาดีจาก....เทศบาลตำบลบ้านมุง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2556 เวลา 13.44 น. โดย คุณ เณธิสา พุ่มพวง

ผู้เข้าชม 689 ท่าน