โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย)  
 

เทศบาลตำบลบ้านมุง ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2556
โดยดำเนินการตั้งด่าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน


ด้วยความปรารถนาดีจาก....เทศบาลตำบลบ้านมุง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2556 เวลา 13.44 น. โดย คุณ เณธิสา พุ่มพวง

ผู้เข้าชม 636 ท่าน