HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การดำเนิน"โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555"  
 

   เทศบาลตำบลบ้านมุง  จะดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2555   เพื่อร่วมสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคมไทยตลอดไป
   การดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2555  ของเทศบาลตำบลบ้านมุง  ประกอบไปด้วยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านมุง  เพื่อขอขมาสิ่งที่อาจจะเคยล่วงเกิน  รวมไปถึงเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล  
   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านมุง  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  อาทิเช่น
  - การประกวดขวัญใจผู้สูงอายุ  (ชาย - หญิง)
  - การประกวดร้องเพลง  (ชาย - หญิง)
  - ส่งนางเข้าเมืองผสม  (ชาย  5  หญิง  5)
  - การแข่งขันเปตองผสม  ชาย  3  หญิง  3  (เกม  7  แต้ม)
  - โบว์ลิ่ง  ชาย  1  หญิง 1
  - เก้าอี้ดนตรี
  - เตะฟุตบอลเข้าประตู
  - การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณเวทีกลาง  
         ฯลฯ

   โดยเทศบาลตำบลบ้านมุง  จัดดำเนินโครงการดังกล่าว          
ในวันพุธ ที่  11  เมษายน  2555  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  เทศบาลตำบลบ้านมุง  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก
   จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านมุง  และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2555  ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2555 เวลา 14.45 น. โดย คุณ เณธิสา พุ่มพวง

ผู้เข้าชม 556 ท่าน