ประชาสัมพันธ์การดำเนิน"โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555"  
 

เทศบาลตำบลบ้านมุง จะดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555 เพื่อร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมไทยตลอดไป
การดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555 ของเทศบาลตำบลบ้านมุง ประกอบไปด้วยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านมุง เพื่อขอขมาสิ่งที่อาจจะเคยล่วงเกิน รวมไปถึงเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านมุง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น
- การประกวดขวัญใจผู้สูงอายุ (ชาย - หญิง)
- การประกวดร้องเพลง (ชาย - หญิง)
- ส่งนางเข้าเมืองผสม (ชาย 5 หญิง 5)
- การแข่งขันเปตองผสม ชาย 3 หญิง 3 (เกม 7 แต้ม)
- โบว์ลิ่ง ชาย 1 หญิง 1
- เก้าอี้ดนตรี
- เตะฟุตบอลเข้าประตู
- การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณเวทีกลาง
ฯลฯ

โดยเทศบาลตำบลบ้านมุง จัดดำเนินโครงการดังกล่าว
ในวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านมุง และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555 ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2555 เวลา 14.45 น. โดย คุณ เณธิสา พุ่มพวง

ผู้เข้าชม 530 ท่าน