HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๔  
 

เทศบาลตำบลบ้านมุง  โดยกองการศึกษาดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2554  โดยจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กอนุบาล  3  ขวบ  ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2554
    มอบวุฒิบัตรให้กับเด็กอนุบาล  3  ขวบ  ที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านมุง  ทั้ง  4  ศูนย์  ได้แก่
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมุง
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สามัคคี
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำภาศ
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเขา
   โดยการดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย  ประจำปี  2554  จัดขึ้นในวันจันทร์ ที่  26  มีนาคม  2555   เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2555 เวลา 11.02 น. โดย คุณ เณธิสา พุ่มพวง

ผู้เข้าชม 935 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย