โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๔  
 

เทศบาลตำบลบ้านมุง โดยกองการศึกษาดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2554 โดยจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554
มอบวุฒิบัตรให้กับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านมุง ทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมุง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สามัคคี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำภาศ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเขา
โดยการดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2554 จัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2555 เวลา 11.02 น. โดย คุณ เณธิสา พุ่มพวง

ผู้เข้าชม 909 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย